(Web) Làm thế nào để tuân thủ các quy định của cơ quan thuế về sử dụng biên lai trên phần mềm? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Làm thế nào để tuân thủ các quy định của cơ quan thuế về sử dụng biên lai trên phần mềm?

(Web) Làm thế nào để tuân thủ các quy định của cơ quan thuế về sử dụng biên lai trên phần mềm?

1. Nội dung

Giúp Kế toán tuân thủ các quy định của cơ quan thuế về sử dụng biên lai trên phần mềm.

2. Hướng dẫn

Theo quy định tại Thông tư Thông tư 303/2016/TT-BTC: Để sử dụng biên lai Doanh nghiệp cần phải nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai cho cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp thuận.

Nhằm đảm bảo Doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của cơ quan thuế về sử dụng biên lai (Tránh bị phạt do vi phạm), Kế toán cần tuân thủ việc nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan thuế và cập nhật các trạng thái trên Thông báo phát hành biên lai theo đúng thực tế bao gồm:

1. Chưa nộp cho CQ thuế: Đây là trạng thái mặc định khi Kế toán lập thông báo phát hành biên lai trên phần mềm. Việc lập Thông báo phát hành biên lai là để Kế toán có thể sử dụng biên lai trên phần mềm, không đồng nghĩa với việc biên lai này đã được cơ quan thuế cho phép sử dụng. Vì vậy Kế toán vẫn phải đồng thời nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai cho cơ quan thuế để được cơ quan thuế chấp thuận. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Với trạng thái Chưa nộp cho CQ thuế thì Kế toán không thể thực hiện cấp số hoặc phát hành biên lai điện tử cho các biên lai trên thông báo phát hành.

2. Đã nộp cho CQ thuế: Sau khi nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế, Kế toán cần chuyển trạng thái trên Thông báo phát hành biên lai sang Đã nộp cho CQ thuế để quản lý được tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng biên lai với cơ quan thuế.

Lưu ý: Với trạng thái Đã nộp cho CQ thuế thì Kế toán không thể thực hiện cấp
số hoặc phát hành biên lai điện tử cho các biên lai được thông báo phát hành.

Để chuyển trạng thái trên Thông báo phát hành biên lai thực hiện như sau:

  • Vào mục Thông báo phát hành\tab Thông báo phát hành HĐĐT.
  • Chọn thông báo muốn chuyển trạng thái, nhấn biểu tượng
  • Chuyển trạng thái của thông báo và nhấn Lưu.

3. Đã có hiệu lực: Sau 05 ngày kể từ khi nộp thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì Doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành biên lai: Khi đó Kế toán cần chuyển trạng thái trên Thông báo phát hành biên lai sang Đã có hiệu lực. Lúc này Kế toán có thể thực hiện cấp số biên lai hoặc phát hànhbiên lai điện tử cho các biên lai trên thông báo phát hành.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]