Đính kèm biên bản điều chỉnh điện tử trên hóa đơn điều chỉnh - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. meInvoice Desktop
 4. Các tiện ích chung trên phần mềm
 5. Đính kèm biên bản điều chỉnh điện tử trên hóa đơn điều chỉnh

Đính kèm biên bản điều chỉnh điện tử trên hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Trên hóa đơn điều chỉnh cho phép người dùng chọn được biên bản điều chỉnh dạng điện tử

đính kèm với hóa đơn đó.

2. Các bước thực hiện

Tại bước lập hóa đơn điều chỉnh, sau khi nhấn Cất, có thể đính kèm biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn (được lập trên meInvoice) tương ứng với hóa đơn điều chỉnh đó.

Trường hợp đã lập biên bản điều chỉnh

1. Nhấn Lập biên bản.
2. Chương trình hiển thị thông báo đã lập biên bản điều chỉnh cho hóa đơn số…, nhấn Đồng ý.

 

Trường hợp chưa lập biên bản điều chỉnh

1. Nhấn Lập biên bản.
2. Khai báo thông tin trên biên bản điều chỉnh.

3. Ký điện tử lên biên bản điều chỉnh.
4. Nhấn Cất/ Cất & Gửi nếu muốn gửi ngay biên bản hủy hóa đơn cho khách hàng.

Sau khi đính kèm biên bản điều chỉnh, trên giao diện lập hóa đơn điều chỉnh hiển thị thông tin biên bản điều chỉnh, có thể Xem, Xóa hoặc Gửi biên bản điều chỉnh theo nhu cầu.

Lưu ý:

  • Mỗi hóa đơn cho phép lập được nhiều biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh; Mỗi biên bản điều chỉnh sẽ tương ứng với 1 hóa đơn điều chỉnh.
  • Sau khi biên bản điều chỉnh hóa đơn được gửi cho người mua, người mua có thể ký điện tử lên biên bản điều chỉnh hóa đơn. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
  • Hoặc có thể In biên bản điều chỉnh hóa đơn để người mua ký trên biên bản giấy.

Cập nhật 09/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]