Bổ sung bộ cài dành cho mô hình nhiều người sử dụng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. Bổ sung bộ cài dành cho mô hình nhiều người sử dụng

Bổ sung bộ cài dành cho mô hình nhiều người sử dụng

1. Mục đích.

Bổ sung bộ cài dành cho mô hình nhiều người sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi.

Từ phiên bản R9, Bổ sung bộ cài dành cho mô hình nhiều người sử dụng. Bộ cài mô hình nhiều người sửu dụng bao gồm bội cài máy chủ và bộ cài máy trạm.
Xem hướng dẫn cài đặt máy chủ tại đây.
Xem hướng dẫn cài đặt máy trạm tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]