NSD muốn xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa để phục vụ nhu cầu đối chiếu hàng hóa chi tiết với các phòng ban, bộ phận chuyên môn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. NSD muốn xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa để phục vụ nhu cầu đối chiếu hàng hóa chi tiết với các phòng ban, bộ phận chuyên môn

NSD muốn xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa để phục vụ nhu cầu đối chiếu hàng hóa chi tiết với các phòng ban, bộ phận chuyên môn

1. Mục đích

Cho phép kế toán xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa để phục vụ nhu cầu đối chiếu hàng hóa chi tiết với các phòng ban, bộ phận chuyên môn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Trên danh sách Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho, bổ sung thêm chức năng Xuất khẩu chi tiết hóa đơn (có thông tin hàng hóa chi tiết)

  • Vào danh sách Hóa đơn\Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn\Phiếu xuất kho
  • Chọn chức năng Xuất khẩu chi tiết HĐ
  • Khai báo các điều kiện lọc và nhấn Đồng ý để xuất khẩu dữ liệu.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]