Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn có thông tin Số lô, Hạn sử dụng để đáp ứng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực bán thuốc - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn có thông tin Số lô, Hạn sử dụng để đáp ứng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực bán thuốc

Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn có thông tin Số lô, Hạn sử dụng để đáp ứng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực bán thuốc

1. Mục đích

Cho phép các đơn vị bán thuốc có thể lập, phát hành và quản lý các hóa đơn có thông tin Số lô, Hạn sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Chương trình cho phép khởi tạo, lập, phát hành hóa đơn và quản lý các mẫu hóa đơn theo đặc thù của các đơn vị thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

  • Khi khởi tạo mẫu, cho phép khởi tạo mẫu cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

  • Xem hướng dẫn lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn tại đây.
  • Xem hướng dẫn lập hóa đơn, phát hành và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử tại đây.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]