Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, sửa, xóa...) và phân quyền theo mẫu hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, sửa, xóa…) và phân quyền theo mẫu hóa đơn

Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, sửa, xóa…) và phân quyền theo mẫu hóa đơn

1. Mục đích

Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, Sửa, Xóa…) và phân quyền theo mẫu hóa đơn để đáp ứng nhu cầu bảo mật của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Trên giao diện, cho phép người dùng phân quyền theo chức năng và theo mẫu hóa đơn

  • Phân quyền theo chức năng  • Phân quyền theo mẫu hóa đơn

Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]