NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thêm thông tin Người mua hàng để có thể lọc được HĐ theo người mua hàng do trên HĐ chỉ có thông tin người mua hàng mà không có thông tin Tên đơn vị mua hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thêm thông tin Người mua hàng để có thể lọc được HĐ theo người mua hàng do trên HĐ chỉ có thông tin người mua hàng mà không có thông tin Tên đơn vị mua hàng

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thêm thông tin Người mua hàng để có thể lọc được HĐ theo người mua hàng do trên HĐ chỉ có thông tin người mua hàng mà không có thông tin Tên đơn vị mua hàng

1. Mục đích

Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thêm thông tin Người mua hàng để có thể lọc được hóa đơn theo người mua hàng trong trường hợp trên hóa đơn chỉ có thông tin người mua hàng mà không có thông tin Tên đơn vị mua hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng bổ sung thêm thông tin Người mua hàng lấy dữ liệu theo thông tin tương ứng đã được khai báo khi lập hóa đơn.


Xem hướng dẫn xem báo cáo tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]