Thiết lập loại tiền trên tổng tiền thanh toán đối với các hóa đơn ngoại tệ - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. meInvoice Desktop
 4. Các tiện ích chung trên phần mềm
 5. Thiết lập loại tiền trên tổng tiền thanh toán đối với các hóa đơn ngoại tệ

Thiết lập loại tiền trên tổng tiền thanh toán đối với các hóa đơn ngoại tệ

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập loại tiền trên tổng tiền thanh toán đối với các hóa đơn ngoại tệ (VD: 10 USD) đối với đơn vị sử dụng mẫu đặ thù.

2. Các bước thực hiện

1. Tại bước khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn Xem/ Sửa mẫu

2. Nhấn Sửa mẫu.

3. Thực hiện copy-page dòng text như sau:

Lưu ý: Dòng page phải ngang với dòng copy, vị trí có thể đặt như trong hình.

4. Nhấn biểu tượng, chọn Text.

5. Sửa các thông tin

 • (Name): txtCurrencyID
 • Boder.Side: -3
 • Margin: 1,0,1.2,0  (giá trị là 1.2 hay 3 thì tùy thuộc vào đơn vị sử dụng của mẫu, giá trị này để chỉnh độ căn bằng với tổng thành tiền – đơn vị được chú thích bên dưới)
 • Text: {IIF( NOT VOUCHER_DATA.CurrencyID =
  MISAObjectClass.MainCurrency, VOUCHER_DATA.CurrencyID,””)}

5. Sửa sự kiện Before Print của grpTotal.

 • Chọn Group grpSigner hoặc grpSigner (đối với mẫu cũ hoặc mẫu đặc thù)

 • Mở sự kiện Before Print.

 • Bổ sung vào sự kiện đoạn code\ nhấn OK.
if VOUCHER_DATA.CurrencyID = MISAObjectClass.MainCurrency then

txtCurrencyID.Width = 0
Text12.Border.Side =
-3
else
txtCurrencyID.Width = 1
Text12.Width = Text12.Width  – txtCurrencyID.Width

txtCurrencyID.Left = Text12.Left + Text12.Width
Text12.Border.Side = -7
end if

Lưu ý:
 • Text12 là component được khung đỏ ở B1
 • giá trị txtCurrencyID.Width = 1 (giá trị là 1 hay 10 tùy thuộc vào đơn vị sử dụng trong mẫu) đơn vị sử dụng của mẫu có thể căn cứ vào 1 Component của mẫu nếu đơn vị có sử dụng thập phân thì giá cộng thêm phải chia cho 10, nếu không thì không cần chia.

6. Sửa thông tin Left = 10.4

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]