(Web) Tôi có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế thì làm thế nào để lập hóa đơn? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Câu hỏi thường gặp (Web)
 5. (Web) Tôi có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế thì làm thế nào để lập hóa đơn?

(Web) Tôi có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế thì làm thế nào để lập hóa đơn?

1. Nội dung

Hướng dẫn lập hóa đơn trên phần mềm meInvoice.vn trong trường hợp có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế.

2. Các bước thực hiện

Thiết lập Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế trên Hệ thống\Tùy chọn

Vào Hệ thống\Tùy chọn và thiết lập Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế:

 • Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế: Nếu tích chọn thì trên các hóa đơn bán hàng sẽ hiển thị thêm cột Đơn giá sau thuế.
 • Tính thành tiền theo đơn giá sau thuế: Tùy chọn này chỉ thiết lập được khi đã tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế.
 • Nếu tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá sau thuế/(1 + Thuế suất GTGT)Nếu không tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá
 • Tự động tính Số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế: Tùy chọn này chỉ thiết lập được khi đã tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế.
  • Nếu tích chọn, thì trên các hóa đơn bán hàng sẽ xuất hiện thêm cột Thành tiền sau thuế. Khi đó thông tin Số lượng sẽ được tính theo công thức = Thành tiền sau thuế/Đơn giá sau thuế.
  • Nếu không tích chọn, thông tin Số lượng sẽ không được tự động tính toán lại.

 

Khai báo hàng hóa phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế

 • Vào Danh mục\Hàng hóa dịch vụ, nhấn Thêm mới.
 • Khai báo các thông tin của hàng hóa.
 • Tích chọn Giá bán là đơn giá sau thuế.

 • Nhấn Lưu.

Lập hóa đơn bán hàng theo đơn giá sau thuế

 • Vào Hóa đơn\Hóa đơn bán hàng.
 • Thêm mới hóa đơn, trên hóa đơn sẽ hiển thị thêm cột Đơn giá sau thuếThành tiền sau thuế tùy theo thiết lập của người dùng.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]