(Web) Làm thế nào để xem/sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Làm thế nào để xem/sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

(Web) Làm thế nào để xem/sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

1. Nội dung

Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Xử lý hoá đơn / chọn Điều chỉnh hoá đơn
2. Tại giao diện Xoá bỏ này / lọc thời gian và trạng thái cần xem để chương trình lọc ra dữ liệu đã phát sinh

[​IMG]

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]