(Web) Tôi muốn thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn điện tử thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Câu hỏi thường gặp (Web)
 5. (Web) Tôi muốn thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn điện tử thì làm thế nào?

(Web) Tôi muốn thay đổi địa chỉ, tên công ty trên hóa đơn điện tử thì làm thế nào?

Các bước thực hiện: bao gồm 2 trường hợp

Trường hợp 1: Nếu thay đổi tên ,địa chỉ nhưng không thay đổi CQ thuế

Đầu tiên, Kế toán liên hệ cơ quan thuế trực tiếp hỏi xem thông báo phát hành hóa đơn của mình có cần phải thay đổi không hay vẫn tiếp tục được sử dụng mẫu hóa đơn trước đó?

▶ Nếu thuế yêu cầu cần phải thông báo phát hành mẫu mới

Vì 1 số cục thuế quy định phần này cần thay đổi mẫu số hóa đơn, tham khảo công văn Tại đây thì làm theo các bước sau :

Bước 1: Hủy các số hóa đơn của mẫu cũ:
+ Trường hợp dùng MeInvoice.vn bản web Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây.

Bước 2: Lập thông báo phát hành mẫu mới:
+ Trường hợp dùng MeInvoice.vn bản web Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây.

Bước 3: Sau 2 ngày lên trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để tra cứu xem thông báo đã được chấp nhận chưa? Nếu chưa thì liên hệ thuế để làm thủ tục.

Bước 4: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế thì mới vào Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm chỉnh trạng thái “Đã có hiệu lực” để phát hành được hóa đơn trên phần mềm theo hướng dẫn tại đây

Bước 5: Tiến hành thực hiện chỉnh sửa lại thông tin điều chỉnh:
Vào Hệ thống/Hồ sơ hóa đơn điện tử, ở phần Thông tin đơn vị ấn chọn biểu tượng bút viết để sửa lại thông tin => Nhấn Lưu

▶ Nếu thuế hướng dẫn là chỉ cần làm thông báo thay đổi thông tin thì làm theo hướng dẫn các bước sau

Bước 1: Thực hiện lập thông báo điều chỉnh mẫu TB04/AC nộp thuế xem hướng dẫn thực hiện Tại đây.

Bước 2: Sau 2 ngày lên trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để tra cứu xem thông báo đã được chấp nhận chưa? Nếu chưa thì liên hệ thuế để làm thủ tục.

Bước 3: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế thì mới vào Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm chỉnh trạng thái Đã có hiệu lực. ( Cách thực hiện tương tự Bước 4 thuộc Hướng dẫn 1).

Bước 4: Sau khi làm thủ tục với thuế xong , đăng nhập vào phần mềm, thực hiện chỉnh sửa các thông tin điều chỉnh. ( Cách sửa thông tin tương tự Bước 5 thuộc Hướng dẫn 1)

Trường hợp 2: Nếu việc thay đổi tên, địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

Nếu muốn sử dụng tiếp hóa đơn còn lại:

 • Thực hiện nộp mẫu TB04 thông báo thay đổi thông tin theo hướng dẫn Tại đây.
 • Đồng thời tiến hành nộp thêm BC Tình hình sử dụng hóa đơn + Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC, nộp cho cơ quan thuế nơi đơn vị chuyển đi.
 • Sau khi thực hiện xong thủ tục, Anh/chị thực hiện thay đổi thông tin đơn vị theo hướng dẫn tại Bước 5 trên hướng dẫn 1 thuộc trường hợp 1.

Nếu không muốn sử dụng tiếp hóa đơn còn lại:

 • Hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Cách thực hiện như hướng dẫn tại Bước 1 trên hướng dẫn 1 thuộc trường hợp 1.
 • Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến. Cách thực hiện trên Phần mềm như hướng dẫn tại Bước 2 trên hướng dẫn 1 thuộc trường hợp 1.
 • Sau đó, Làm tương tự tiếp theo các bước Bước 2, Bước 3,Bước 4, Bước 5 trên hướng dẫn 1 thuộc trường hợp 1.

Tham khảo thêm link tại đây

Cập nhật 23/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]