Sửa lại thông tin trên đơn hàng đã đặt? - HELP MEINVOICE

Sửa lại thông tin trên đơn hàng đã đặt?

1. Nội dung.

Trường hợp Khách hàng đã đặt hàng nhưng thông tin trên đơn hàng chưa chính xác hoặc quên chưa nhập mã giảm giá… thì chương trình cho phép Khách hàng hủy đơn hàng cũ đi để tạo lại đơn hàng mới.

2. Các bước thực hiện.

Bước 1: Hủy đơn hàng đã tạo

Lưu ý: Chỉ có thể hủy đơn hàng chưa thanh toán

1. Vào mục Hệ thống\Thông tin tài nguyên.
2. Chọn tab Quản lý đơn hàng.
3. Trên đơn hàng muốn hủy, nhấn biểu tượng 

4. Nhập lý do hủy đơn hàng. Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Tạo đơn hàng mới

Xem hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]