(Web)Làm thế nào khi không tìm thấy các dữ liệu Biên lai phí, lệ phí đã lập trên MeInvoice Web? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web)Làm thế nào khi không tìm thấy các dữ liệu Biên lai phí, lệ phí đã lập trên MeInvoice Web?

(Web)Làm thế nào khi không tìm thấy các dữ liệu Biên lai phí, lệ phí đã lập trên MeInvoice Web?

1. Nội dung

Làm thế nào khi không tìm thấy các dữ liệu Biên lai phí, lệ phí đã lập trên MeInvoice Web?

2.  Các bước thực hiện

Nguyên nhân 1: Chọn làm việc nhầm mục Hóa đơn/Phiếu xuất kho thay vì phải chọn mục Biên lai thu phí, lệ phí

Giải pháp 1: Thực hiện chọn lại đúng mục Biên lại thu phí, lệ phí
[​IMG]

Nguyên nhân 2: Lọc chọn các tham số cần xem chưa đầy đủ (Thời gian, Tình trạng hóa đơn, Tình trạng thanh toán,…)

Giải pháp 2: Thực hiện kiểm tra lại mục như hình dưới:

  1. Ô tìm kiếm để mặc định, không gõ bất kỳ ký tự nào vào
  2. Ngày biên lai: kiểm tra và lọc lại đúng khoảng thời gian ngày chứa các biên lai cần xem
  3. Trạng thái biên lai, Loại phí biên lai: chọn Tất cả
  4. Tình trạng phát hành: nhấp chọn dòng Tất cả biên lai

[​IMG]

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay