(Web)Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai/Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web)Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai/Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web?

(Web)Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai/Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web?

1. Nội dung

Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai / Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web?

[​IMG][​IMG]

2. Nguyên nhân

Do đang chọn làm việc nhầm sang mục Hóa đơn/Phiếu xuất kho thay vì phải chọn mục Biên lai thu phí, lệ phí

3. Các bước thực hiện

Thực hiện chọn lại đúng mục Biên lai thu phí, lệ phí

[​IMG]

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay