(Web)Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai/Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web)Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai/Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web?

(Web)Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai/Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web?

1. Nội dung

Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai / Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web?

[​IMG][​IMG]

2. Nguyên nhân

Do đang chọn làm việc nhầm sang mục Hóa đơn/Phiếu xuất kho thay vì phải chọn mục Biên lai thu phí, lệ phí

3. Các bước thực hiện

Thực hiện chọn lại đúng mục Biên lai thu phí, lệ phí

[​IMG]

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]