(Web)Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu trên MeInvoice Web? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web)Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu trên MeInvoice Web?

(Web)Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu trên MeInvoice Web?

1. Nội dung

Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu?

2. Nguyên nhân

Có thể các tháng/quý trước đã lập báo cáo, nhưng có phát sinh thêm mà không thực hiện xoá và lập lại Báo cáo

3. Các bước thực hiện

  • Thực hiện kiểm tra lại Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn các kỳ trước
  • Nếu sai kỳ nào thì xoá và lập lại Báo cáo cho đúng sau đó nộp lại Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]