NSD muốn khi nhập khẩu hóa đơn có thể nhập khẩu được các thông tin Số máy, Số khung và Số lô, hạn sử dụng vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. NSD muốn khi nhập khẩu hóa đơn có thể nhập khẩu được các thông tin Số máy, Số khung và Số lô, hạn sử dụng vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu

NSD muốn khi nhập khẩu hóa đơn có thể nhập khẩu được các thông tin Số máy, Số khung và Số lô, hạn sử dụng vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu

1. Mục đích

Khi nhập khẩu hóa đơn, kế toán có thể nhập khẩu được các thông tin Số máy, Số khung và Số lô, hạn sử dụng vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Khi nhập khẩu hóa đơn, chọn mẫu số hóa đơn thuộc lĩnh vực Kinh doanh xe hoặc Công nghiệp chế biến, chế tạo, chương trình cho phép nhập khẩu được thông tin Số máy, Số khung và Số lô, Hạn sử dụng

  • Nhập khẩu hóa đơn có mẫu số thuộc lĩnh vực Kinh doanh xe, tại bước Ghép cột dữ liệu cho phép kế toán ghép được thông tin Số khung, Số máy để nhập khẩu vào phần mềm

  • Tương tự khi nhập khẩu hóa đơn có mẫu số thuộc ngành Công nghiệp chế biến chế tạo, tại bước Ghép cột dữ liệu cho phép kế toán ghép được thông tin Số lô, Hạn sử dụng để nhập khẩu vào phần mềm

  • Xem hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu từ excel tại đây.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]