NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có tính năng gửi hóa đơn cho KH để có thể gửi được các HĐ không được phát hành trên meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có tính năng gửi hóa đơn cho KH để có thể gửi được các HĐ không được phát hành trên meInvoice

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có tính năng gửi hóa đơn cho KH để có thể gửi được các HĐ không được phát hành trên meInvoice

1. Mục đích

Trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng bổ sung tính năng gửi hóa đơn cho KH để có thể gửi được các HĐ không được phát hành trên meInvoice.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng bổ sung tính năng gửi hóa đơn cho khách hàng


Xem hướng dẫn gửi hóa đơn cho khách hàng tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]