Bổ sung các thông tin chi tiết gắn với từng hàng hóa trên hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Câu hỏi chung
  6. Bổ sung các thông tin chi tiết gắn với từng hàng hóa trên hóa đơn

Bổ sung các thông tin chi tiết gắn với từng hàng hóa trên hóa đơn

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn loại hóa đơn muốn bổ sung thông tin (Ví dụ: Hóa đơn GTGT).
2. Tại tab Hàng tiền, nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề cột, chọn Thiết lập trường mở rộng chi tiết.
3. Tại cột Tên hiển thị trên giao diện: nhập tên cột muốn bổ sung.
4. Tại cột Hiển thị: Tích chọn cột muốn bổ sung.
5. Nhấn Đồng ý.

6. Khai báo các thông tin trên hóa đơn, bao gồm cả thông tin bổ sung. Xem hướng dẫn lập hóa đơn GTGT tại đây.

7. Thực hiện phát hành hóa đơn, xem hướng dẫn tại đây.
8. Chọn Xem hóa đơn, khi đó trên hóa đơn sẽ hiển thị các thông tin bổ sung đã khai báo.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]