Nghiệp vụ vé điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. R31 Web
  4. MISA meInvoice Web
  5. Nghiệp vụ vé điện tử
  1. Trang chủ
  2. VÉ ĐIỆN TỬ
  3. Nghiệp vụ vé điện tử

Nghiệp vụ vé điện tử

1. Xuất vé:

2. Gửi vé cho khách hàng

3. Tải vé

4. Chuyển vé giấy

5. Xóa bỏ vé

6. Điều chỉnh thông tin vé

7. Hủy vé đã thông báo phát hành

8. Quản lý tình hình sử dụng vé điện tử.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay