Tính năng mới - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Tính năng mới

Tính năng mới

R6 (Phát hành ngày 14/10/2021)

Nội dung Mô tả
1. Quản lý hóa đơn đầu vào theo Phòng ban

Trước phiên bản R6: NSD phải khai báo Phòng ban tại giao diện dùng để khai báo Chi nhánh (phân hệ Chi nhánh, phòng ban). Phân hệ này bắt buộc phải nhập thông tin mã số thuế. Trên thực tế, các Phòng ban dùng chung mã số thuế với Công ty/Chi nhánh nên NSD đang phải khai báo thông tin Phòng ban gồm Tên phòng banMã số thuế của công ty/Chi nhánh. Vì vậy, khi hóa đơn được gửi đến email của phòng ban thì báo lỗi sai tên Công ty.

Từ phiên bản R6 trở đi: Chương trình tách riêng giao diện khai báo Phòng ban và Chi nhánh. Với Phòng ban, NSD chỉ cần khai báo tênemail tránh tình trạng báo lỗi sai tên công ty khi hóa đơn được gửi đến email của Phòng ban.

Xem hướng dẫn thiết lập để quản lý hóa đơn theo Phòng ban/Chi nhánh tại đây.

2. Sắp xếp theo từng cột trên các danh sách để thuận tiện tra cứu, tìm kiếm

Trước phiên bản R6: Chương trình cho phép sắp xếp Danh sách hóa đơn theo từng cột dữ liệu theo nguyên tắc:

 • Sắp xếp cột có dữ liệu dạng text theo thứ tự từ a-z hoặc ngược lại.
 • Sắp xếp cột có dữ liệu dạng số hoặc ngày/tháng/năm theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Trước phiên bản R6: Chương trình cho phép sắp xếp dữ liệu tương tự như trên tại:

 • Danh sách Nhà cung cấp.
 • Danh sách hóa đơn đã xóa.
3. In kết quả kiểm tra hóa đơn

Trước phiên bản R6: Để không mất công vào phần mềm kiểm tra hóa đơn trước khi thanh toán, kế toán phải chụp màn hình kết quả kiểm tra hóa đơn trên chương trình, sau đó in ra để kẹp cùng hồ sơ thanh toán.

Từ phiên bản R6 trở đi: Kế toán có thể in luôn kết quả kiểm tra hóa đơn trên chương trình mà không cần mất công chụp màn hình sau đó mới in ra.

R5 (Phát hành 18/09/2021)

Nội dung Mô tả
1. Lưu lại hình ảnh kết quả kiểm tra thông báo phát hành Trước phiên bản R5: Sau khi kiểm tra trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trên trang tra cứu của tổng cục thuế, chương trình sẽ trả về kết quả hóa đơn đã được thông báo phát hành hay chưa.

Tuy nhiên khách hàng vẫn mong muốn xem được cụ thể kết quả tại thời điểm tra cứu để đảm bảo độ tin cậy của phần mềm.

Từ phiên bản R5 trở đi: Sau khi kiểm tra tình trạng thông báo phát hành hóa đơn:

 • Nếu tồn tại Thông báo phát hành có Mẫu số – Ký hiệu tương ứng với hóa đơn của bên xuất (bao gồm cả trường hợp hóa đơn hợp lệ hoặc không hợp lệ) chương trình sẽ lưu lại hình ảnh tại thời điểm kiểm tra.
 • Nếu không tồn tại thông báo phát hành có Mẫu số – Ký hiệu tương ứng với hóa đơn của bên xuất, chương trình sẽ không lưu lại hình ảnh tại thời điểm kiểm tra.

Xem lại hình ảnh chương trình kiểm tra thông báo phát hành tại giao diện xem chi tiết kết quả kiểm tra hóa đơn.

2. Cho phép đánh dấu hóa đơn đã hạch toán, bổ sung ngày hạch toán trên danh sách hóa đơn và bảng kê hóa đơn mua vào Trước phiên bản R5: Khi xuất khẩu danh sách hóa đơn từ chương trình để nhập khẩu và hạch toán vào phần mềm kế toán, NSD chưa theo dõi được hóa đơn nào đã hạch toán, hóa đơn nào chưa hạch toán nên rất hay nhập khẩu trùng hoặc sót hóa đơn.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình cho phép đánh dấu hóa đơn đã được hạch toán trên danh sách để dễ dàng theo dõi:

 • Tránh nhập khẩu trùng hóa đơn đã hạch toán.
 • Biết được hóa đơn nào chưa hạch toán để tiếp tục xử lý.
3. Cảnh báo cho người dùng khi sắp hết tài nguyên sử dụng Trước phiên bản R5: Nhiều trường hợp khách hàng không đảm bảo tiến độ công việc do đang xử lý hóa đơn thì chương trình hết tài nguyên sử dụng, phải tạm ngừng công việc để gia hạn dịch vụ.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình sẽ cảnh báo khi sắp hết tài nguyên sử dụng để khách hàng biết và chủ động gia hạn dịch vụ trước khi hết tài nguyên, tránh tắc nghẽn công việc.

4. Cảnh báo khách hàng mua hàng nhưng chưa thanh toán Trước phiên bản R5: Sau khi đặt mua dịch vụ, nhiều khách hàng quá bận nên quên thanh toán.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình sẽ cảnh báo nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.

5. Hiển thị thông tin thanh toán trên Hóa đơn Trước phiên bản R5: Khi xử lý hóa đơn đặc thù như:

 • Hóa đơn vé máy bay bao gồm các khoản thu hộ có chứa thuế, phí khác.
 • Hóa đơn có chiết khấu.
 • Hóa đơn nhiều thuế suất.
 • Hóa đơn có thuế tiêu thụ đặc biệt…

Trong mục nội dung thanh toán, chương trình chỉ mới lấy lên được thông tin: Tổng tiền thanh toán, Tổng tiền thuế GTGT, Tổng tiền trước thuế, khách hàng không theo dõi đầy đủ được nội dung hóa đơn.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình sẽ hiển thị đầy đủ nội dung thanh toán theo từng loại hóa đơn để NSD dễ dàng theo dõi.

6. Sắp xếp theo từng cột trên danh sách hóa đơn để thuận tiện tra cứu, tìm kiếm Trước phiên bản R5: Danh sách hóa đơn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự hóa đơn mới nhất được gửi/tải vào hệ thống đến các hóa đơn được gửi/tải vào trước đó.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình cho phép sắp xếp danh sách hóa đơn theo từng cột dữ liệu. Tại từng cột dữ liệu, có thể sắp xếp như sau: 

 • Sắp xếp cột có dữ liệu dạng text theo thứ tự từ a-z hoặc ngược lại.
 • Sắp xếp cột có dữ liệu dạng số hoặc ngày/tháng/năm theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Cách thực hiện: Nhấn vào mũi tên tại tiêu đề cột cần sắp xếp dữ liệu.

7. Thay đổi cách hiển thị thời gian khi nhận được email để thuận tiện theo dõi và tra cứu Trước phiên bản R5: Khi nhận email, chương trình đang thông báo thời gian nhận email theo khoảng thời gian: 1 tháng trước, 2 tháng trước…, NSD phải tự tính lại chính xác ngày nhận email để xử lý công việc.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình hiển thị cụ thể ngày nhận email để NSD thuận tiện trong việc xử lý công việc.

8. Bổ sung báo cáo danh sách hóa đơn của các phòng ban và chi nhánh Trước phiên bản R5: Chương trình chỉ cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn theo từng chi nhánh, nếu muốn thống kê toàn bộ hóa đơn của đơn vị:

 • Kế toán phải thống kê hóa đơn của từng chi nhánh.
 • Sau đó, gộp danh sách hóa đơn của tất cả các chi nhánh lại.

Trường hợp đơn vị có hàng chục chi nhánh thì việc thống kê theo phương thức trên là rất bất tiện, tốn thời gian và còn dễ xảy ra thiếu sót.

Từ phiên bản R5 trở đi: Chương trình chỉ cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn của tất cả chi nhánh. Kế toán chỉ cần thống kê số liệu 1 lần duy nhất mà không phải tổng hợp từ nhiều file như trước đây.

9. Cho phép upload Ảnh (không phải dạng PDF) lên các Hóa đơn nhập tay Trước phiên bản R5: Chương trình chỉ cho phép tải lên hóa đơn định dạng PDF để nhập tay. Vì vậy, khi xử lý hóa đơn giấy:

 • Kế toán phải chụp ảnh hóa đơn.
 • Sau đó, chuyển ảnh đã chụp về định dạng PDF mới có thể tải lên chương trình.

Với đơn vị có số lượng lớn hóa đơn giấy thì việc chuyển từng hóa đơn về định dạng PDF là rất tốn thời gian.

Từ phiên bản R5 trở đi: NSD có thể tải trực tiếp file ảnh chụp hóa đơn lên chương trình để nhập tay mà không cần qua bước chuyển ảnh về định dạng PDF như trước đây giúp tiết kiệm thời gian xử lý hóa đơn giấy.

10. Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ Phiên bản R5: bổ sung các trường hợp cần xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
11. Cho phép gia hạn/mua thêm dịch vụ ngay trên chương trình Trước phiên bản R5: Khi gia hạn/mua thêm dịch vụ:

 • NSD phải truy cập vào website MISA Store
 • Sau đó chọn sản phẩm Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice và thực hiện các bước gia hạn/mua thêm.

Từ phiên bản R5 trở đi: NSD có thể nhấn nút Gia hạn/Mua thêm ngay trên chương trình, hệ thống sẽ chuyển luôn đến giao diện gia hạn/mua thêm Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice trên MISA Store mà không cần qua 2 bước trên. Các bước sau đó thực hiện như bình thường.

Xem thêm: Xác nhận đã thanh toán đơn hàng.

R4 (Phát hành ngày 21/08/2021)

Nội dung Mô tả
1. Cho phép tải bổ sung hóa đơn định dạng pdf

Trước phiên bản R4: Với những hóa đơn đã được tải lên và kiểm tra trên chương trình bằng file xml, khi xem chi tiết kết quả kiểm tra, hóa đơn thường hiển thị theo mẫu mặc định của chương trình. Khi giám đốc xem thường thắc mắc tại sao hình thức hóa đơn trên chương trình khác với hóa đơn thực tế.

Từ phiên bản R4: Với những hóa đơn đã được tải lên và kiểm tra trên hệ thống bằng file xml, kế toán có thể tải lên hóa đơn dạng pdf để xem hình thức hóa đơn thực tế trên chương trình.

2. Bổ sung cột diễn giải và sắp xếp theo thứ tự ngày tháng trên bảng kê hóa đơn mua vào Trước phiên bản R4:

 • Khách hàng xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào trên chương trình để nhập khẩu vào phần mềm kế toán viết riêng của đơn vị. Khi nhập khẩu, phần mềm kế toán yêu cầu phải nhập khẩu dữ liệu có dòng diễn giải, mô tả. Do danh sách hóa đơn đầu vào trên chương trình chưa có cột thông tin dòng diễn giải, mô tả nên tại bước nhập khẩu, NSD phải xem lại tất cả hóa đơn và nhập tay nội dung tại cột Diễn giải, rất mất thời gian.
 • Khi xuất khẩu bảng kê hóa đơn đầu vào, danh sách hóa đơn chưa được sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng nên rất khó theo dõi.

Từ phiên bản R4:

 • Danh sách hóa đơn đầu vào trên chương trình bổ sung thêm cột Diễn giải, nội dung trên cột diễn giải được chương trình tự động lấy lên theo nguyên tắc sau:
  • Nếu trên hóa đơn có Dòng diễn giải, mô tả, chương trình sẽ lấy thông tin diễn giải, mô tả trên hóa đơn xuống cột Diễn giải trên danh sách hóa đơn đầu vào.
  • Nếu trên hóa đơn không có dòng diễn giải, mô tả, chương trình sẽ lấy thông tin Tên tất cả hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn xuống cột Diễn giải trên Danh sách hóa đơn đầu vào, mỗi tên hàng hóa, dịch vụ cách nhau bởi dấu “ ,

=> Nhờ đó, khi xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào, tệp dữ liệu đã có thông tin diễn giải, NSD không phải tự nhập tay khi nhập khẩu vào phần mềm kế toán như trước đây.

 • Khi xuất khẩu bảng kê hóa đơn đầu vào danh sách hóa đơn sẽ được sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng tăng dần giúp NSD dễ kiểm tra, theo dõi.
3. Gõ tìm kiếm được dữ liệu công ty cần làm việc Trước phiên bản R4: Đơn vị có nhiều chi nhánh, phòng ban hoặc đơn vị làm dịch vụ kế toán cho hàng chục doanh nghiệp, để chọn chi nhánh, phòng ban cần làm việc, kế toán phải cuộn chuột để tìm kiếm, rất mất thời gian.

Từ phiên bản R4: Chương trình cho phép tìm kiếm nhanh chi nhánh, phòng ban cần làm việc bằng cách nhập mã số thuế trên thanh tìm kiếm.

4. Nhập ký truy cập Trước phiên bản R4: Đơn vị có nhiều người dùng có tài khoản đăng nhập dữ liệu chung trên chương trình, vì vậy, không kiểm soát được dữ liệu có bị sửa xóa bởi người dùng nào hay không.

Từ phiên bản R4: Chương trình lưu lại nhật ký truy cập giúp xem lại được lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến dữ liệu (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu) phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.

R3 (Phát hành ngày 03/08/2021)

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung danh sách các tên và địa chỉ được chấp nhận của doanh nghiệp và của nhà cung cấp

Trước phiên bản R3: Đối với những hóa đơn chỉ sai các nội dung có thể điều chỉnh như: Tên, địa chỉ của người mua, người bán, chương trình cho phép chấp nhận các thông tin này, hóa đơn sau đó sẽ được cập nhật thành hóa đơn hợp lệ. Kế toán muốn tra cứu lại các nội dung đã được chấp nhận nhưng chương trình chưa đáp ứng.

Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép tra cứu lại các thông tin đã được chấp nhận.

2. Nhập tay Hóa đơn giấy và các Hóa đơn chưa đọc được (PDF) vào hệ thống

Trước phiên bản R3: Đơn vị có hóa đơn đầu vào gồm cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, muốn quản lý tập trung trên một hệ thống nhưng chương trình chưa hỗ trợ xử lý hóa đơn giấy.

Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép nhập tay hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử dạng pdf mà chương trình chưa đọc được lên hệ thống, chương trình sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của của hóa đơn và giúp kế toán quản lý tập trung hóa đơn đầu vào trên chương trình.

3. Theo dõi mã nhà cung cấp trên phần mềm

Trước phiên bản R3: Kế toán có nhu cầu đối chiếu dữ liệu hóa đơn đầu vào đang quản lý trên chương trình với dữ liệu đang quản lý trên phần mềm kế toán hoặc file excel, tuy nhiên khi xuất khẩu danh sách hóa đơn từ chương trình lại không có thông tin mã nhà cung cấp.

Từ phiên bản R3:

 • Danh sách hóa đơn bổ sung thêm cột Mã nhà cung cấp để khi xuất khẩu, danh sách hóa đơn hiển thị thông tin trên phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.
 • Kế toán khai báo Mã nhà cung cấp tại danh mục Nhà cung cấp, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin này lên danh sách hóa đơn. 
4. Trải nghiệm tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào trên trang tra cứu, Website meinvoice.vn Trước phiên bản R3:

 • Khách hàng mong muốn được trải nghiệm trước Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice trước khi mua dịch vụ, tuy nhiên, chương trình lại chưa đáp ứng tính năng trải nghiệm.
 • Do đó, để xem cụ thể chương trình đang kiểm tra được những thông tin gì trên hóa đơn, khách hàng phải liên hệ với nhân viên kinh doanh, tư vấn để được hỗ trợ. Việc này gây mất thời gian và giảm tính chủ động của khách hàng vì không phải bất cứ lúc nào nhân viên kinh doanh, tư vấn của MISA cũng có thể hỗ trợ ngay.

Từ phiên bản R3 trở đi: Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice cho phép khách hàng trải nghiệm thử tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào trực tiếp trên website MISA meInvoice, hoặc trải nghiệm khi tra cứu hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp sử dụng MISA meInvoice. Khách hàng có thể tự trải nghiệm mà không phải chờ đợi nhân viên MISA tư vấn, hỗ trợ.

5. Thay đổi nội dung kết quả trả về trong đối với các trường không có thông tin trên hóa đơn

Trước phiên bản R3: Khi kiểm tra các thông tin trên hóa đơn, nếu có thông tin không tồn tại, chương trình đang cảnh báo Sai thông tin, điều này gây hiểu nhầm cho NSD là kết quả kiểm tra không hợp lệ.

Từ phiên bản R3: Khi kiểm tra các thông tin trên hóa đơn, nếu có thông tin không tồn tại, chương trình sẽ cảnh báo cụ thể là Không có thông tin…(ví dụ: Không có thông tin Chứng thư số) để tránh hiểu nhầm là kết quả kiểm tra là không hợp lệ

R2 (Phát hành ngày 15/07/2021)

Nội dung Mô tả
1. Dán nhãn để phân loại hóa đơn.

NSD có thể dán nhãn để theo dõi hoặc phân loại hóa đơn theo mục đích sử dụng trên danh sách hóa đơn (ví dụ: Hóa đơn hàng trong nước, hóa đơn hàng nhập khẩu, hóa đơn có chiết khấu…) Xem chi tiết tại đây.

2. Đính kèm lên hóa đơn các tệp tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý.

NSD có thể đính kèm tài liệu (hợp đồng, báo giá, biên bản thỏa thuận…) lên hóa đơn phục vụ công tác quản lý. Xem chi tiết tại đây.

3. Ghi chú các thông tin cần lưu ý trên hóa đơn.

NSD có thể thêm thông tin ghi chú cho từng hóa đơn (hóa đơn đã nhập kho hay chưa, hóa đơn đã thanh toán hay chưa…) để theo dõi trên danh sách hóa đơn. Xem chi tiết tại đây.

4. Phản hồi với MISA trong trường hợp kết quả kiểm tra hóa đơn của chương trình chưa chính xác. NSD có thể gửi phản hồi lại cho MISA khi có thắc mắc về kết quả kiểm tra của chương trình. Xem chi tiết tại đây.

Beta 6

Nội dung Mô tả
1. Xử lý hóa đơn xóa bỏ đối với những hóa đơn được phát hành từ meInvoice.
 • Trên MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào, khi kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, nếu hóa đơn được phát hành từ meInvoice, chương trình sẽ kiểm tra và cập nhật trạng thái hóa đơn xóa bỏ.
 • Trên MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn, khi có hóa đơn xóa bỏ, nếu hóa đơn đó đã có trên chương trình thì chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái hóa đơn xóa bỏ.
2. Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào dạng chi tiết và tổng hợp. Xem chi tiết tại đây.
3. Cho phép chấp nhận tên, địa chỉ sai sót trên hóa đơn (nếu có) Xem chi tiết tại đây.
4. Bổ sung tiện ích về email .
 • Có thể chuyển tiếp email.
 • Có thể xóa các email rác/email không cần thiết.
 • Bổ sung chức năng đếm email: Trên mục Hộp thư hiển thị cụ thể số lượng email đã nhận.

Xem chi tiết tại đây.

5. Bổ sung tiện ích trên Danh sách hóa đơn
 • Gửi email phản hồi cho nhà cung cấp trong trường hợp hóa đơn không hợp lệ.
 • Xóa hóa đơn tải sai/forward nhầm khỏi Danh sách hóa đơn.
 • Bổ sung dòng tính tổng trên từng trang của mục Danh sách hóa đơn

Xem chi tiết tại đây.

Beta 5

Nội dung Mô tả
Cải tiến trên bản tích hợp (SME 2021)
 • Xử lý hoá đơn đầu vào: Trên danh sách hoá đơn đầu vào, cho phép lập chứng từ mua hàng/chứng từ mua dịch vụ nhiều hoá đơn để hạch toán nhiều hoá đơn trên cùng một chứng từ. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Thuế: Cập nhật phiên bản tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN) theo HTKK 4.5.7 giúp Kế toán nhanh chóng nộp được trực tiếp tờ khai ngay trên phần mềm
Cập nhật 22/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]